Konjunkturbarometern.se

En digital trendmätning för Sveriges kommuner


Läs mer

Screen

Hur mår din kommun?

Konjunkturbarometern.se är ett digitalt trendmätningsverktyg som hjälper Sveriges kommuner att mäta ”temperaturen” på näringslivet i deras kommun. I tjänsten ingår verktyg för att utföra utskick, enkelt samla in svar och analysera data via tydliga och lättillgängliga rapporter.

Med hjälp av Konjunkturbarometern.se är det lätt att mäta order-, personal-, inköps, och den ekonomiskaläget. Ni får löpande in svar direkt från beslutsfattare i bolagen och får en tydlig indikation på både nuläget och framtidstron hos bolagen.

Jag vill veta mer

Priser


Bas

 

1 200 kr/mån

Priser exkl. moms


PAKET FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA


 • Schemalagda utskick
 • 1 utskick upp till 500 bolag per månad
 • Sammanställda svar
 • Segmentering på antal anställda, omsättning, kommun- och regionalnivå
 • Rapporteringsverktyg
 • Export till Excel
 • 1 års bindningstid
 • Faktureras årligen

Plus

Från

1 900 kr/mån

Priser exkl. moms


FÖR KOMMUNER SOM BEHÖVER MER


 • Schemalagda utskick
 • 1 utskick upp till 1 000 bolag per månad
 • Sammanställda svar
 • Segmentering på antal anställda, omsättning, kommun-, regional- och riksnivå
 • Utökade rapporteringsverktyg
 • Export till Excel
 • Utskick av uppföljningsfrågor
 • 1 års bindningstid
 • Faktureras årligen

Extra

 

enligt offert

 


TILLÄGGSTJÄNSTER TILL BAS OCH PLUS


 • Utskick till mer än 1 000 bolag/mån
 • Köp in färdiga kontaktlistor till företag
 • Expert analys av rapporter

För kommuner...

Konjunkturbarometern.se är ett värdefullt verktyg för kommuner i deras utvecklingsarbete tillsammans med företagen i näringslivet. Nu kan din kommun lätt göra utskick, sammanställa svar och få en översikt med hjälp av segmenterade rapporter. Segmentering kan göras på antal anställda, omsättning, bransch, kommun och region.

Konjunkturbarometern.se har sin begynnelse i Vaggeryds kommun med konjunkturmätningar som har gjorts sedan 1997. 2015 digitaliserades verktyget och finns nu tillgänglig för alla Sveriges kommuner.

Kontakta oss för mer information

Screen
Screen

...och företag

Även företag har nytta av Konjunkturbarometern.se eftersom de har möjlighet att se sin egen historik och jämföra sina egna resultat mot deras bransch i deras kommun och region.

En nyckel med Konjunkturbarometern.se är att det är snabbt och smidigt för företagen att rapportera in sina mätningar. Företagen har hunnit lämna sina svar med några få knapptryckning på under en minut.